Photoshop CS6 Full Active

Photoshop là bộ công cụ chỉnh sửa hình ảnh nổi tiếng được nhiều người sử dụng, được phát triển bởi Adobe.

Yêu cầu hệ thống khi cài photoshop cs6

  • Hệ điều hành Windows 10, Windows 8, Windows 7 and Windows XP (SP3)
  • ít nhất 1G Ram
  • 500M bộ nhớ trống

Link download: Photoshop CS6